« Styremøte gjennomført 5. desember 2018

Styret var samlet til møte tirsdag 5 desember 2018. Dette var i utgangspunktet det siste styremøtet før jul. Flere interressante saker ble tatt opp. For det første må det utnevnes en valgkomité da dette ikke ble gjort på forrige årsmøtet. Styret har blinket ut noen kandidater som vi kommer til å kontakte. Men dersom noen kunne tenkt seg dette vervet, eller har gode forslag må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss.


Videre jobbes det med å få i stand en ny avtale med kommunen om bruk av området. Styret ønsker å gå for en festeavtale, i stedet for dagens bruksavtale. Og det er opprettet en god dialog med kommunen på dette. En egen arbeidsgruppe bestående av Ronny Holm, Freddy Øien, og Bernt Nilsen jobber med dette.


Vi kommer også til fortsette jobben med å rydde på området. Og vi tar utgangspunkt i den jobben som ble påbegynt tilbake i 2014 med å identifisere og få fjernet "eierløse" båter og andre gjenstander som ikke hører til på området. Dette blir en langt lettere jobb dersom vi har en festeavtale med kommunen. 


Til slutt kan det nevnes at styret tok en befaring på klubbhuset for å sjekke status på den jobben som gjøres der. På grunn av noen skader i forbindelse med utleie er nå Recover leid inn for å sette det i stand igjen. Dette er en forsikringssak som vi får dekket. I denne sammenhengen ønsker vi også å gjennomføre en lett oppussing av lokalene. Håper å kunne invitere medlemmene til et årsmøte i nyoppussede lokaler!


Alt dette og mer til kan leses om i møtereferatet som om kort tid blir lagt ut på hjemmesiden her under "dokumenter".


Neste styremøte er 22. januar 2019. Saker som ønskes tatt opp kan sendes inn på mail eller via kontaktskjemaet på denne hjemmesida!