Priser

Medlemskap
Innmeldingsavgift (engangsavgift 1000,-
Medlemskontogent ordinært årlig 1000,-
Medlemskontigent pensjonister årlig (>70) 500,-
Medlemskontigent støttemedlemmer 350,-


Leie fast plass i pir
 Leie båtplass i pir årlig* 2000,- *
 Depositum ved leie av pir (utbetales ved utmelding) 4000,-


 Øvrige priser   
 Gjestebrygge inkludert strøm pr døgn ikke medlemmer
 170,-
 Gjestebrygge pr døgn medlemmer 50,-
 Gjestebrygge inkludert strøm pr døgn medlemmer 100,-
 Leie av snekkerbu pr døgn medlemmer 80,-
 Leie av plasthall pr båt pr måned 400,- + strøm
 Slipsetting medlemmer (utenom (vår/høst) 1000,-
 Vinteropplagring ikke medlemmer 10000,-**
 Utsett/opptrekk medlemmer Inkludert i medlemsavgift en gang. Utover dette vanlig pris
 Utsett/opptrekk ikke medlemmer pr gang 100,-/100,-
 Utsett/opptrekk større båter ikke medlemmer pr gang 200,-/200,-
 Leie av traktor for utsett/opptrekk  200,-/200,-


 Priser for diesel og strøm varierer etter markedsverdi. Se oppslag i havna.  *Det praktiseres ti års forskuddsleie på båtplass i pir. Det vil si det innbetales
kr 24 000,- ved leie første år. Ved utmelding før det er gått ti år utbetales resterende leie pluss depositum på 4000.-


**Forutsettes forskuddsbetaling