Priser

Medlemskap
Innmeldingsavgift (engangsavgift) 1000,-
Medlemskontogent ordinært årlig 1000,-
Medlemskontigent pensjonister årlig (>70) 500,-
Medlemskontigent støttemedlemmer 350,-


Leie fast plass i pir
 Leie båtplass i pir årlig* 2000,- *
 Depositum ved leie av pir (utbetales ved utmelding) 4000,-


 Øvrige priser medlemmer  
 Gjestebrygge inkludert strøm pr døgn
 100,-
 Gjestebrygge pr døgn medlemmer 0,-
 Leie av plass i plasthall pr måned 400,- + strøm
 Utsett/opptrekk medlemmer

 Inkludert i medlemsavgift en gang. Utover dette vanlig pris**


Priser for ikke medlemmer 

Vinteropplagring ikke medlemmer

 
10000,-***
Gjeste-/Reparasjonsbrygge per påbegynt døgn. Meld helst fra på forhånd.250.-****
 Utsett/opptrekk ikke medlemmer pr gang 150,-/150,-
 Utsett/Opptrekk traktor med sjåfør   

 500,-/500,-*****

Pir gjesteplass per døgn

 170.-

                                                                                                      

Priser for diesel og strøm varierer. Se oppslag i havna. 

Du kan betale utsett, oppsett, diesel, pir gjesteplass og plass ved brygge med VIPPS


 *Det praktiseres ti års forskuddsleie på båtplass i pir. Det vil si det innbetales
kr 24 000,- ved leie første år. Ved utmelding før det er gått ti år utbetales resterende leie pluss depositum på 4000.-

**1 gang per sesong. Inkluderer sjåfør. Max 5 tonn inkl båt og henger. 300.- etter dette.

***Forutsettes forskuddsbetaling

****Kvittering i vindu

*****Max 5 tonn båt inkludert hengerGjelder fra 16. mars 2022