« Strandryddedagen 4. mai

Strandryddedagen finner sted lørdag 4. mai og er en del av Strandryddeuka 29.4- 5.5.

Vi har et langstrakt land med varierende værforhold, så ryddetidspunktet kan være når som helst. Det viktige er at det blir ryddet.

Dugnaden arrangeres av Hold Norge Rent med støtte fra Miljødirektoratet.

I 2019 er det bevilget 65 millioner til marin forsøpling – både opprydding og forebyggende tiltak. Noe av midlene kan vi også søke på. Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at frivillige som rydder ikke sitter igjen med regningen (transport og innlevering av avfall).

Ordningen gjelder også langs vassdrag og innsjøer. Se www.holdnorgerent.no for kriterier/søknadsskjema.
Jo oftere det ryddes, jo mer avfall fanges opp. Du og jeg kan gjøre noe for at våre strender skal bli renere.

Det er bare å finne seg ei strand å rydde!

KNBF deltar med organiserte ryddeaksjoner i alle våre regioner.