« Kontigent og pir-leie 2019

I disse dager har medlemmene fått tilsendt medlemskontigent og eventuelt pirleie fra Havnami.
Nå har vi fått med KID-nummer også. Dette gir oss bedre kontroll med innbetalingene.

Vi har også gått igjennom innbetalingene av medlemskontigent og pirleie for 2018 og funnet en del restanse.
Årsakene til at det ikke tidligere har blitt sendt ut purring på disse tidligere er sammensatt, men nå har også disse blitt sendt ut!
Oppfordrer alle som har fått varsel om kontigent og pirleie om å betale innen forfall.