« Årsmøte

Årsmøtedato er bestemt!
Onsdag 20. mars 2019 kl 18:00
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 27. februar (3 ukers frist).
Vel møtt!