Styret

Styresammensetning og utvalg ved Kirkenes båtforening 2022

STYRET :
Leder Bjørnar Moen
Nestleder Svein Karisari
Sekretær Torbjørn Leiros
Kasserer Jørn Monsen
Styremedlem Bjørn Erik Rognmo
Styremedlem Ole Morten Indbjør
1. varamedlem Øystein Rist
2. varamedlem 


Havneutvalget :
Leder Bjørn Erik Rognmo
Medlem Øystein Rist
Medlem Nils Nilsen
Medlem Eilif Bornøy


Traktorutvalget :
Leder Bjørnar Moen
Medlem Arne Granberg
Medlem Øystein Rist
Medlem Terje Karisari

Båtutsett avtales på forhånd. Anbefales mandager og torsdager da det er samme dager som det er muligheter å fylle drivstoff til båten din .


Husstyret. Har bl.a ansvar for utleie av plasthall og klubbhus :
Leder Roald Kristiansen
i samarbeid med styret
Leder kontaktes for leie av plasthall og klubbhuset mm.
Kun for medlemmer av Kirkenes båtforening .....


Pir koordinatorer :Steinar Kaspersen


HMS ansvarlig : JohnnAndersen


SoMe: Jon Aronsen


Valgkomite:
Leder Åge Thomassen
Medlem Trond Johansen
Medlem Hallgeir Seljemo


20221004