Årsmøtet gjennomført

KBF gjennomførte 1. mars 2017 årsmøte. Det ble et godt gjennomført årsmøte. De fremmøtte viste engasjement og det ble gjort valg av nytt styre med utvalg. Freddy ble gjenvalgt som leder for enda et år. For oppdatering av nytt styre med utvalg, følg menyen over. Med dette valget håper vi på stabilitet i foreningen, og muligheten for å fortsette mye av det gode arbeidet som er påbegynt.