Medlemsmøte torsdag 11.desember 2014 kl 19

Dere inviteres til medlemsmøte i Kirkenes båtforening torsdag 11.desmber kl. 19 i foreningens klubbhus.
Styret ønsker å informere om båthavnas drift og status per desember. Styret og utvalgslederne legger frem sin drift gjennom 2014.
Det blir enkel servering med julegodter!
Det blir ikke annonse i Sør-Varanger avis denne gang. Vær derfor med å spre budskapet om medlemsmøte til de dere kjenner i båtforeningen.
Med hilsen
Geir Braathu