Styret er i gang!

Det er avholdt to styremøter med det nye styret. Referatene finner du under fanen referater øverst på denne sida. Her kan du finne status på foreningens økonomi, informasjon om ekstraordinært årsmøte, herunder valg av leder m.m.

The living corporations include Highmark Inc.

Learning the essential abilities is obligatory for almost any writing project. In this procedure, you will also wish to produce a absolute theme to your own essay that links you to the subject you’re writing about, regardless of what the matter may be. You need to remember that each project you’re given to handle must be seen as not only an obstacle, nevertheless an incredible chance to foster your composing means. Continue reading

They’ll be capable of fulfill learners who’ve been at the School recent decades, and they’re going to get to fulfill unique freshmen.

Writing analytic essays isn’t a very simple task and consequently pupils must get assist from on-line article writing companies. For anyone who is caught and you maynot compose successful composition illustration or that you simply do not have writing skills, you might constantly request specialist support in your composition illustration creating firm. Continue reading

Vel gjennomført årsmøte!

Årsmøtet for 2018 er gjennomført. Takk til alle som møtte og engasjerte seg. Det ble foretatt valg av nytt styre, det nye styret finner du ved å klikke på «Styret» i menyen på denne sida. Det har ikke lykkes for valgkomiteen å finne kandidat til ledervervet. Dette vil bli tatt opp på som en egen sak på et ekstraordinært årsmøte snarlig.

Referatet fra årsmøtet i sin helhet finner du under «referater».

Husk årsmøtet 27. februar

Minner om årsmøtet 27. februar klokken 1800 i klubbhuset. Vanlige årsmøtesaker inkludert valg!

Flere poster i styret er på valg!

Hei alle sammen!

Båtsesongen er mer eller mindre over. Og mørketida har sånn smått kommet sigende. Februar og nytt årsmøte nærmer seg. Og det betyr at det skal avholdes valg av nye representanter i styret.

Leder, nestleder, kasserer og et styremedlem er de som er på valg i år. Styret oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra inn i styret om å ta kontakt med valgkomiteen! Denne består i år av Kjell Erik Andreassen, Jon Andre Aronsen, Ronald Lorentzen, Eilif Gunnar Bornøy og Thomas Bækø. Kanskje har du forslag til kandidater som egner seg for et av vervene?

Saker som du ønsker skal behandles på årsmøtet kan gjerne sendes styret allerede nå.

 

Dugnad utsettes!

Vinteren slipper ikke taket. På grunn av mye snø og is er ikke mulig å gjennomføre dugnad som planlagt til helga. Både på grunn av sikkerhet og av praktiske hensyn. Ny dugnad planlegges til 5-7 mai. Fortsatt med forbehold om is og snø forhold.