« Skabbrev

Det blir observert en skabbrev i havna. Sikkert kjekt om hundeeiere som benytter området blir oppmerksom på dette.