« Sankthansaften 2020

Velkommen til Sankthans aften på Kirkenes båtforening sitt område med ryddedugnad og grilling kl.17:00 23.06 2020.


Vi ønsket både medlemmer og andre som ønsker å være med velkommen.


Vi planlegger et Sankthans bål på molospissen og grilling i gapahuken.


Medlemmer som har båtplass rydder på sitt område og ellers rydder vi rundt området i båthavnen.


Mvh

Styret Kirkenes Båtforening