Styret i Kirkenes Båtforening ønsker alle medlemmer et godt nyttår!
Årsmøte 2022 er planlagt til lørdag 19. februar, med jubileumsfest samme kveld.
Mer info kommer.