Det er montert overvåkingskamera på Kirkenes båtforenings område. De er aktive.