« Info

Litt info: Styret har valgt å utsette styremøtene i en periode. Neste styremøte vil ikke bli før ut i februar en gang. Vi beklager dette men årsaken er Corona og smittefare. Det har kommet inn flere medlemsforespørsler til klubben. Disse vil bli behandlet etter hvert. Forprosjektet for en anbefaling til oppstillingsplasser for bobiler skal leveres til styret for behandling i februar og deretter legges frem for årsmøtet. Det er ikke satt noen dato for årsmøtet enda men forslag til årsmøtet kan nok med fordel sendes inn allerede nå. Det anbefales også å sjekke egen båt med jevne mellomrom i tilfelle vind, kulde og andre "ytre faktorer".