« Ekstraordinært årsmøte 9. januar 2020

Ekstraordinært årsmøte 9. januar 2020 kl 18:00

Styret møter 17:30


SAK 1        ÅPNING

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG
TO PERSONER TIL UNDERSKRIVNING AV PROTOKOLLEN.

 

SAK2         GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE

OG FRAMMØTTE MEDLEMMER.

 

SAK 3        Godkjenning om overgang til Feste kontrakt, fra bruksavtale som vi har i dag

                  

 

SAK 9        UNDERSKRIFTER OG AVSLUTNING.