« Årsmøtet

Minner om årsmøte onsdag 15. mars kl. 18:00 i klubbhuset .. 

Medlemskontingent må være betalt for å kunne delta på møtet