Under "Dokumenter" skal du nå finne årsmøteprotokollen for 2019.
Under "Vedtekter og regler" er det lastet opp noen relevante dokumenter.