« Årsmøte 2020

Tirsdag 10. mars kl 18:00 holdes det årsmøte i KBF.
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen fredag 6. mars.