« Årsmøte

Kirkenes Båtforening avholder
ÅRSMØTE ONSDAG 15.MARS 2023 KL..18.00 i klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.    saker som ønskes behandlet må fremstilles skriftlig, og må være styret i hende 

innen 22.februar.  saker kan sendes pr epost til:  post@kirkenesbf.no