« Årsmøte

Kirkenes Båtforening avholder
ÅRSMØTE ONSDAG 16.MARS KL..18.00 på Thon Hotel  .  
 
Kun for de med gyldig medlemsskap.
Siste frist for saker til årsmøtet var den 16. i forrige måned.