Medlemsmøte torsdag 11.desember 2014 kl 19

Dere inviteres til medlemsmøte i Kirkenes båtforening torsdag 11.desmber kl. 19 i foreningens klubbhus.
Styret ønsker å informere om båthavnas drift og status per desember. Styret og utvalgslederne legger frem sin drift gjennom 2014.
Det blir enkel servering med julegodter!
Det blir ikke annonse i Sør-Varanger avis denne gang. Vær derfor med å spre budskapet om medlemsmøte til de dere kjenner i båtforeningen.
Med hilsen
Geir Braathu

Årsfest 22.novmber 2014

Kirkenes båtforening ved Husutvalget inviterer til Årsfest 22.novmber på klubbhuset. Ta med partner og kom!

Prisen er 500,- per person. Påmeldingsfrist 14.november. Påmeldingsskjema ligger i Kaffebua.

Med vennlig hilsen Geir Braathu

Opptak piranlegg 3. og 4.oktober

Det er dugnad for opptak av piranlegget 3. og 4.oktober.
Fredag 3.oktober oppmøte kl 16.
Lørdag 4.oktober kl 08.
Alle båter må være ute av piranlegget 2.oktober.

Sommerdugnad i småtbåthavna 12.august

Det oppfordres alle medlemmer til å delta i sommerdugnaden i småbåthavna tirsdag 12.august. Oppstart kl 18. Møt opp for å få unna rot og skrot.

Velkommen til Kirkenes båtforening

521396_155845774579956_570741061_n

Velkommen til Kirkenes båtforenings nye webside! Denne vil fortløpende bli oppdatert.

* Det er lagt inn skjemaer for diverse søknader. HMS-Helse-Miljø og Sikkerhet er lagt. Driftsplan for utvalgene i Kirkenes båtforening er utarbeidet.