Flytting av årsmøte

Vi har utfordringer med vannet i klubbhuset. Derfor er årsmøtet torsdag 25. februar flyttet til  Samfunnshuset. Kl 1830. Vel møtt!

Årsmøte 2016

Årsmøtet er satt til torsdag 25. februar!

Ordinære årsmøtesaker inkl valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 18 februar

Medlemsmøte

Styret inviterer til medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. juni klokken 1800

Saker:

1. Orientering

2. Moloen

 

Vel møtt:-)

Ny styresammensetning

Leder Roald Kristiansen har trukket seg fra sitt verv som leder for Kirkenes båtforening. Nestleder Aron Jensen overtar som leder til neste årsmøte. Vararepresentant Knut Celius trer inn som fast medlem av styret.

Medlemsmøte torsdag 11.desember 2014 kl 19

Dere inviteres til medlemsmøte i Kirkenes båtforening torsdag 11.desmber kl. 19 i foreningens klubbhus.
Styret ønsker å informere om båthavnas drift og status per desember. Styret og utvalgslederne legger frem sin drift gjennom 2014.
Det blir enkel servering med julegodter!
Det blir ikke annonse i Sør-Varanger avis denne gang. Vær derfor med å spre budskapet om medlemsmøte til de dere kjenner i båtforeningen.
Med hilsen
Geir Braathu

Årsfest 22.novmber 2014

Kirkenes båtforening ved Husutvalget inviterer til Årsfest 22.novmber på klubbhuset. Ta med partner og kom!

Prisen er 500,- per person. Påmeldingsfrist 14.november. Påmeldingsskjema ligger i Kaffebua.

Med vennlig hilsen Geir Braathu

Opptak piranlegg 3. og 4.oktober

Det er dugnad for opptak av piranlegget 3. og 4.oktober.
Fredag 3.oktober oppmøte kl 16.
Lørdag 4.oktober kl 08.
Alle båter må være ute av piranlegget 2.oktober.