Dugnad!

Hei,
Sett av 7.- 8. oktober til høstdugnad i havna.
Piranleggene og alle brygger skal på land.
Vi starter fredag 7. med oppsett av brygger og frigjøring av piranleggene.
lørdag 8.oktober, heiser vi anleggene på land. Oppstart kl 0800. 
Vi vil også forsøke å utføre andre oppgaver i havna på lørdagen.

ALLE BÅTER I PIRANLEGGENE MÅ VÆRE UTE AV BÅSENE TORSDAG 6. OKTOBER.!! HUSK Å FJERNE ALLE FENDERE OG FORTØYNINGSTAU.

Vel møtt til en hyggelig og nødvendig dugnad. Vi serverer kaffe, kaker og middag på lørdag.
Dugnaden vil også bli publisert i Sør-Varager avis og ved oppslag i havna.

Båtsesongen i gang!

Båtsesongen er godt i gang. Og mange båter har nå flyttet inn i piren, eller kommet seg ut i sine fortøyninger.

Styret ønsker å holde medlemmene bedre informert om aktiviteten i foreningen, inkludert møtevirksomheten. Neste styremøte avholdes tirsdag 31. mai. Ønsker du å komme i kontakt med styret er mailadressen: post@kirkenesbf.no.

Det nærmer seg…

Årets båtsesong nærmer seg! også for oss her i nord. I år tar vi sikte på å få ut bryggene helga 29. april-1. mai. Det kommer egen innkalling til dugnad.

Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 ble gjennomført 25. februar. Nytt styre ble valgt. Det nye styret finner du ved å klikke på fanen «Styret». Under «Vedtekter» finnes også siste verson av vedtektene. Med de endringer som ble tilføyd fra årsmøtet.

Flytting av årsmøte

Vi har utfordringer med vannet i klubbhuset. Derfor er årsmøtet torsdag 25. februar flyttet til  Samfunnshuset. Kl 1830. Vel møtt!

Årsmøte 2016

Årsmøtet er satt til torsdag 25. februar!

Ordinære årsmøtesaker inkl valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 18 februar

Medlemsmøte

Styret inviterer til medlemsmøte på klubbhuset tirsdag 16. juni klokken 1800

Saker:

1. Orientering

2. Moloen

 

Vel møtt:-)