Flere poster i styret er på valg!

Hei alle sammen!

Båtsesongen er mer eller mindre over. Og mørketida har sånn smått kommet sigende. Februar og nytt årsmøte nærmer seg. Og det betyr at det skal avholdes valg av nye representanter i styret.

Leder, nestleder, kasserer og et styremedlem er de som er på valg i år. Styret oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra inn i styret om å ta kontakt med valgkomiteen! Denne består i år av Kjell Erik Andreassen, Jon Andre Aronsen, Ronald Lorentzen, Eilif Gunnar Bornøy og Thomas Bækø. Kanskje har du forslag til kandidater som egner seg for et av vervene?

Saker som du ønsker skal behandles på årsmøtet kan gjerne sendes styret allerede nå.