Dugnad utsettes!

Vinteren slipper ikke taket. På grunn av mye snø og is er ikke mulig å gjennomføre dugnad som planlagt til helga. Både på grunn av sikkerhet og av praktiske hensyn. Ny dugnad planlegges til 5-7 mai. Fortsatt med forbehold om is og snø forhold.