Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 ble gjennomført 25. februar. Nytt styre ble valgt. Det nye styret finner du ved å klikke på fanen «Styret». Under «Vedtekter» finnes også siste verson av vedtektene. Med de endringer som ble tilføyd fra årsmøtet.