Flytting av årsmøte

Vi har utfordringer med vannet i klubbhuset. Derfor er årsmøtet torsdag 25. februar flyttet til  Samfunnshuset. Kl 1830. Vel møtt!