Årsmøte 2016

Årsmøtet er satt til torsdag 25. februar!

Ordinære årsmøtesaker inkl valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 18 februar