Ny styresammensetning

Leder Roald Kristiansen har trukket seg fra sitt verv som leder for Kirkenes båtforening. Nestleder Aron Jensen overtar som leder til neste årsmøte. Vararepresentant Knut Celius trer inn som fast medlem av styret.